REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

II. Postanowienia ogólne

III. Zamówienia

IV. Dostawa

V. Ceny, metody płatności

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Pobierz formularz odstąpienia od umowy tutaj

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

Pobierz formularz reklamacji tutaj

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

IX. Dane osobowe

XI. Postanowienia końcowe